Elektronické ohlásenie živnosti za 25 €

  Služba zahŕňa:
 • poradenstvo pri výbere a formulovaní živnostenských oprávnení
 • prípravu všetkých potrebných podkladov pre ohlásenie živnosti
 • ľubovoľný počet voľných živností
 • vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia kdekoľvek na území Slovenskej republiky

  Služba nezahŕňa:
 • správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia na viazanú alebo remeselnú živnosť (7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť)
 • registráciu rozšírenia predmetu podnikania do obchodného registra

Koľko ušetrím s využitím tejto služby?
kalkulácia vychádza z modelovej situácie, podľa ktorej klient má záujem na ohlásení 10 voľných živností, 2 viazaných živností a 1 remeselnej živnosti Ohlásenie živnosti klientom osobne v štandardnej písomnej forme Elektronické ohlásenie živnosti s využitím našej služby
Správne poplatky za 10 voľných živností
50 €
0 €
Správne poplatky za 2 viazané živnosti
30 €
15 €
Správne poplatky za 1 remeselnú živnosť
15 €
7,5 €
Cena našej služby
-
25 €
Vaše výsledné náklady na ohlásenie živnosti
95 € 47,50 €
(ušetríte
47,50 €)
Postup krokov

 • Objednávka.Zašlite nám mailom vyplnený kontaktný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu:Kontaktný formulár - živnosť na stiahnutie
 • Dokumentácia k ohláseniu živnosti. Do dvoch pracovných dní vypracujeme a zašleme na Váš email kompletnú dokumentáciu, ktorú podpíšete a zašlete na náš email info@sroservis.sk.
 •  

 • Uhradenie preddavku. Uhradíte preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške 15 €.
 •  

 • Vybavenie živnostenského oprávnenia. Zabezpečíme podanie, vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia. Zašleme Vám platobné informácie na úhradu správnych poplatkov za Vami požadované viazané a remeselné živnosti, ktoré uhradíte priamo na účet Štátnej pokladnice.
 •  

 • Odoslanie živnostenských oprávnení. Po úhrade zostatku našej odmeny 10 € Vám odošleme originál živnostenského oprávnenia v písomnej forme.
 •  

 • Koľko trvá celý proces ohlásenia? Ohlásenie živnosti 1-2 dni po doručení dokumentácie z Vašej strany na náš mail. Vydanie živnostenského listu - max. 3 pracovné dni. Doručenie originálu živnostenského listu - cca 1 týždeň.
 •  

   

   

   

   

   

   

  2010 © Zakladanie a registrácia s.r.o., All Rights Reserved